2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad LabemUJEP
•  návrh webových stránek a programování

2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 2. místo v soutěži na web Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
+420 728 309 561


studio@moreandless.cz


instagram